Nasjonalt forbund for crossover- og verdensmusikk?

Publisert 23/02/10

Survey om verdensmusikksammenslutning

På initiativ fra Cosmopolite, Global Oslo Music, Samspill
International Music Network og Du store verden! utfører Anne Ellingsen
(daglig leder, Kulturanalyse) en feltanalyse om behovet for et
nasjonalt forbund for crossover- og verdensmusikk.

Initiativtakerne bekjentgjør survey-en ved utsendelse til egne
mailinglister; vi beklager om dette medfører at du får flere mailer om
samme sak.

Mer informasjon og spørreskjema finner du på følgende link:
http://survey.du-store-verden.no/

Frist for innsendelse av spørreskjema: MANDAG 1. MARS 2010

Bli med på å vurdere behovet for et nytt nasjonalt forbund!

Vennlig hilsen
Cosmopolite, Global Oslo Music, Samspill International Music Network
og Du store verden!