Hvem er vi / Who are we?

VELKOMMEN TIL GLOBAL OSLO MUSIC (English text follows)

Global Oslo Music (2008-) er en konsertarrangør, kurator og et kunstnernettverk, som ble startet med det formål å profilere og bygge oppunder den internasjonale musikkscenen i Norge.

Gjennom vår virksomhet ønsket vi å synliggjøre den globale musikkscenen gjennom mye av den musikken som skapes og utøves av mennesker fra hele verden, men som i hovedsak bor i Norge.

Til den løpende konsertvirksomheten benyttes ulike scener i Oslo for å nå ut til et bredt og variert publikum. Dessuten, med egen scene under den årlige musikkfesten – Fête de la Musique – 21. juni i Paris, eksponeres artister fra Norge som vi henter inn.

Ved siden av vår løpende konsertvirksomhet, har vi en rekke tiltak av kunstfaglig og kulturpolitisk art.
Vi gir bestillingsverkoppdrag og kuratoroppdrag. Vi arrangerer masterklasser, seminarer, foredrag og debatter. Gjennom vår publiseringstjeneste, Global Sonics, utgir vi musikk, publiserer egen podcasts og strømmer konserter og eventer.

Global Oslo Music er støttet av Norsk kulturråd, Oslo kommune, Musikkfondene og Fritt ord.

Vår virksomhet inkluderer:

GLOBAL @ DEICHMAN - serie konserter, foredrag og debatter på Deichman Hovedbiblioteket. Her presenterer skapende og utøvende kunstnere egne arbeider. Global @ Deichman er også et forum for foredrag og debatter hvor kunstnere og kulturarbeidere reflekterer rundt ulike kulturelle uttrykks vilkår og plass på den norske kunstscenen.

TROPIQUE MAGNIFIQUE – fast club på Khartoum Contemporary art Center.
Konseptet ble startet som et alternativ til byens clubscene, som i mange år hadde vært preget av housemusikk, og tilbyr DJs innen musikk med røtter til tropiske strøk. Tropique Magnifique er en av Oslos best besøkte club med oppunder fire hundre gjester til hvert arrangement.

GLOBAL NIGHTS er vår årlige festival i mai/juni. Ved siden av å samle artister og publikum til en serie arrangementer, legger festivalen til rette for kunstnerisk utveksling artister i mellom.

GLOBAL RESIDENCE inviterer artister utenfra til å samarbeide med lokale artister. Gjennom preproduksjoner, workshops, innspillinger, konserter og forestillinger, gis artistene rom for sammen å skape og presentere nye arbeider, samt bidrar til at de involverte kan få et bredere nettverk nasjonalt og internasjonalt.

GLOBAL COMMISSION gir bestillingsverkoppdrag til fremragende komponister og artister som lar publikum bli introdusert for nyskapende arbeid, samt fremmer kunstnerne vi engasjerer til inspirasjon for miljøene vi jobber for. Bestillingsverkoppdrag er etablert som en årlig satsing. Flere av våre bestillingsverk er hentet inn av andre arrangører, blant disse finner vi Becaye Aws Off Road (2013) som er fremført under Folkelarm og Ritmo Festival i Budapest, Kristin Asbjørnsens Traces of You (2016) under Oslo World Music Festival, Olavsfestdagene, Kilden teater og konserthus og Vossa Jazz m.fl., og Busi Ncubes Usiko (2017) som ble programmert som Vossa Jazz’ åpningskonsert under festivalen i 2017.
I 2018 ble seks nye verk bestilt i forbindelse med virksomhetens tiårsjubileum, og urfremført under Global Nights.

GLOBAL CURATOR gir kuratoroppdrag til kunstnere og utgjør et kjernepunkt i vår kunstnerstyrte modell. Oppdragene innebærer utarbeiding av kunstfaglig innhold samt valg av artister og samarbeidspartnere til ulike prosjekter knyttet til vår virksomhet – fra konserter til fagseminarer, forestillinger, masterklasser og gjesteopphold for artister.

GLOBAL SONICS – vår nye publiseringsplattform som utgir musikk, podkasts samt strømmer konserter og eventer.

GLOBAL ABROAD er vår utenlandssatsing. Gjennom et kontaktnett av arrangører og artister vi har etablert initierer vi, eller inngår i samarbeidsprosjekter knyttet til blant annet markedsføring og distribusjon av musikk, konsertvirksomhet og gjesteopphold for artister. Dette for å bidra til at kunstnere vi profilerer får et større nedslagsfelt internasjonalt.

MUSIC MARKETING METHOD er vårt faglig forum, utviklet i samarbeid med In Living Colour som er spesialisert i å utvikle og markedsføre artistprofiler og kulturinstitusjoner. Vi opplever at deler av miljøene vi arbeider med erfarer utfordringer i møte med det norske musikklandskapet som kan virke hemmende eller til hinder for en positiv utvikling. Til dette har vi svart med en serie fagseminarer som skal tilby sentrale verktøy i arbeidet med å etablere og profesjonalisere en artistkarriere. Mer generelt tilbyr vi fagseminarer til artister som har et ønske om å etablere langsiktige karrierer. Seminarene har fokus på utvikling av artistprofiler og markedsføring, innføring i tilskuddsordninger og musikklandskapet generelt, samt etablering av næringsvirksomhet. Med dette ønsker vi å bidra til at utøvere med behov kan finne seg en bredere og tydelig plass i det profesjonelle musikklivet.

Fagseminarene inkluderer også masterklasser og workshops. I disse legges det til rette for møter med artister og komponister som gir innsyn i deres kreative arbeid gjennom forelesninger og undervisning i ulike musikktradisjoner, instrument- og vokalteknikker samt komposisjonsarbeid. Med dette skapes møterom av høyt kunstfaglig innhold som kan styrke deltakernes interesse for, eller utvikling innen skapende og utøvende virksomhet. Seminarene er rettet mot særlig profesjonelle utøvere og utøvere i etableringsfasen, men også publikum med interesse for musikkfag kan delta.

I 2017 lanserte vi Music Marketing Method online – en elektronisk guide til musikklivet i Norge og hjelp til hvordan utvikle en profesjonell artistkarriere. Vi inngikk et samarbeid med NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) om distribuering og synliggjøring av tiltaket, samt å holde seminarer i Norge for musikere/musikkstudenter i metodikken til grunn for Music Marketing Method.

E) WELCOME TO GLOBAL OSLO MUSIC

Established in 2008, Global Oslo Music was started with the main vision of becoming
Oslo´s most active and current stage arena for live music with roots firmly based in, and reflective of the diverse number of world cultures found in Norway´s capital city and across the globe. Through Club evening events and concerts, Global Oslo Music wished to present and expose it’s audiences to the international music scene, through music which was performed by musicians from around the world, but who primarily live and work in Oslo. Global Oslo Music aimed to establish an open and creative arena for artists who wished to explore new forms of collaboration across all cultural genres, with the desire that this this would, in turn, cultivate new artistic forms. In addition, Global Oslo Music has provided opportunities for new artistic forms to meet and contend with more traditional ones; in other words, providing a platform for new music to meet old music.

Global Oslo Music uses a variety of stages and performance arenas in order to reach a wide and varied audience; and also invite international artists to participate in, amongst other projects, the annual International Music Day held in Paris on 21 June.

Current projects include:

GLOBAL @ DEICHMAN – A series of concerts and seminars held at the historic library in Grünerløkka.

TROPIQUE MAGNIFIQUE – Tropical music club evenings and events @ Khartoum Contemporary Art Center, Møllergata.

GLOBAL NIGHTS, annual festival in May including concerts, seminars and debates

GLOBAL RESIDENCE – Artists with unique cultural backgrounds meet over a period of time in order to exchange their artistic knowledge and experiences, thus sculpting and creating new music, recordings and concerts

GLOBAL COMMISSION – Outstanding artists are commissioned to write a new work which is both recorded and published

GLOBAL CURATOR – Artists in our network are given the job selecting artists and contextualising work in theory and in presentation.

GLOBAL SONICS – Record label, podcasts and streaming of concerts and events

GLOBAL ABROAD – Residencies, concerts, podcasts, publishing and marketing music abroad in collaboration with partners around the globe.

MUSIC MARKETING MEHOD – Related to the arts, these seminars offer creative and performance artists the opportunity to discuss the challenges they have and are facing within their careers. In collaboration with In Living Colour.