Hvem er vi / Who are we?

VELKOMMEN TIL GLOBAL OSLO MUSIC (English text follows)

Global Oslo Music (2008-) er en konsertarrangør, kurator og et kunstnernettverk, som ble startet med det formål å kuratere, produsere og profilere et bredt spekter av kunstneriske uttrykk, skapt av utøvere fra hele verden som i hovedsak bor og arbeider i Norge.

Til våre arrangementer benytter vi ulike scener over hele Oslo for å nå ut til et bredt og variert publikum. Av og til inviterer vi med oss artister ut av landet, blant annet til vår egen scene under den årlige musikkfesten 21. juni i Paris.
Ved siden av dette jobber vi kontinuerlig med ulike tiltak for å bygge oppunder og styrke kunstnerne, utøverne og musikkmiljøer vi jobber for i Oslo og Norge.
Vår virksomhet inkluderer:

GLOBAL @ DEICHMAN - serie konserter, foredrag og debatter på Deichman Hovedbiblioteket. Her presenterer skapende og utøvende kunstnere egne arbeider. Global @ Deichman er også et forum for foredrag og debatter hvor kunstnere og kulturarbeidere reflekterer rundt ulike kulturelle uttrykks vilkår og plass på den norske kunstscenen.

GLOBAL CLUB – vi har fortiden et samarbeid med klubbkonseptet Onkod som byr på DJ’er og musikere som spiller musikk fra Afrika, Asia, Karibien og Latin-Amerika på klubber i Oslo.

GLOBAL NIGHTS er vår årlige festival i mai/juni. Ved siden av å samle artister og publikum til en serie arrangementer, legger festivalen til rette for kunstnerisk utveksling artister i mellom.

GLOBAL SONICS - samarbeidspartner som utgir musikk og podkaster, kuratert av Global Oslo Music. Første musikkutgivelse var singelen Promise av Kristin Asbjørnsen (2017), etterfulgt av singelen You Hold Me While Leaving (2018) fra albumet Traces Of You som ble sluppet våren 2018. Musikken på albumet tok utgangspunkt i bestillingsverket med samme navn Asbjørnsen skrev på oppdrag fra Global Oslo Music i 2016. Global Sonics vil ved utgangen av 2020 ha utgitt seks nye utgivelser.

GLOBAL RESIDENCE inviterer artister utenfra til å samarbeide med lokale artister. Gjennom preproduksjoner, workshops, innspillinger, konserter og forestillinger, gis artistene rom for sammen å skape og presentere nye arbeider, samt bidrar til at de involverte kan få et bredere nettverk nasjonalt og internasjonalt.

GLOBAL COMMISSION gir bestillingsverkoppdrag til fremragende skapende og utøvende kunstnere som lar publikum bli introdusert for nyskapende arbeid, samt fremmer kunstnerne vi engasjerer til inspirasjon for miljøene vi jobber for. Bestillingsverkoppdrag er etablert som en årlig satsing. Flere av våre bestillingsverk er hentet inn av andre arrangører, blant disse finner vi Becayes Off Road (2013) som er fremført under Folkelarm og Ritmo Festival i Budapest, Kristin Asbjørnsens Traces of You (2016) under Oslo World, Olavsfestdagene, Kilden teater og konserthus, Vossa Jazz m.fl., og Busi Ncubes Usiko (2017) som ble programmert som Vossa Jazz’ åpningskonsert under festivalen i 2017.I 2018 lanserte vi 6 nye bestillingsverk i anledning vårt tiårsjubileum, flere av disse vinner nå terreng blant en rekke arrangører.

GLOBAL CURATOR gir kuratoroppdrag til kunstnere og utgjør et kjernepunkt i vår kunstnerstyrte modell. Oppdragene innebærer utarbeiding av kunstfaglig innhold samt valg av artister og samarbeidspartnere til ulike prosjekter knyttet til vår virksomhet – fra konserter til fagseminarer, forestillinger, masterklasser og gjesteopphold for artister.GLOBAL ABROAD er vår utenlandssatsing. Gjennom et kontaktnett av arrangører og artister vi har etablert initierer vi, eller inngår i samarbeidsprosjekter knyttet til blant annet markedsføring og distribusjon av musikk, konsertvirksomhet og gjesteopphold for artister. Dette for å bidra til at kunstnere vi profilerer får et større nedslagsfelt internasjonalt.

MUSIC MARKETING METHOD er vårt faglig forum, utviklet i samarbeid med In Living Colour. Gjennom et online guide og seminarrekker tilbyr vi noen sentrale verktøy i arbeidet med å etablere og profesjonalisere en artistkarriere. Fagseminarene inkluderer også masterklasser og workshops. I disse legges det til rette for møter med artister og komponister som gir innsyn i deres kreative arbeid gjennom forelesninger og undervisning i ulike musikktradisjoner, instrument- og vokalteknikker samt komposisjonsarbeid. Med dette skapes møterom av høyt kunstfaglig innhold som kan styrke deltakernes interesse for, eller utvikling innen skapende og utøvende virksomhet.Seminarene er rettet mot særlig profesjonelle utøvere og utøvere i etableringsfasen, men også publikum med interesse for musikkfag kan delta.

WELCOME TO GLOBAL OSLO MUSIC

Established in 2008, Global Oslo Music was started with the main vision of becoming Oslo´s most active and current stage arena for live music with roots firmly based in, and reflective of the diverse number of world cultures found in Norway´s capital city and across the globe. Through Club evening events and concerts, Global Oslo Music wished to present and expose it’s audiences to the international music scene, through music which was performed by musicians from around the world, but who primarily live and work in Oslo.Global Oslo Music aimed to establish an open and creative arena for artists who wished to explore new forms of collaboration across all cultural genres, with the desire that this this would, in turn, cultivate new artistic forms. In addition, Global Oslo Music has provided opportunities for new artistic forms to meet and contend with more traditional ones; in other words, providing a platform for new music to meet old music.
Global Oslo Music uses a variety of stages and performance arenas in order to reach a wide and varied audience; and also invite international artists to participate in, amongst other projects, the annual International Music Day held in Paris on 21 June.

Current projects include:

GLOBAL @ DEICHMAN – A series of concerts, lectures and debates held at Deichman Hovedbiblioteket.

CLUB GLOBAL – Club evenings and events presenting club music mainly from Africa, Asia, Latin America and Caribien.

GLOBAL NIGHTS, annual festival in May including concerts, seminars and debates.

GLOBAL RESIDENCE – Artists with unique cultural backgrounds meet over a period of time in order to exchange their artistic knowledge and experiences, thus sculpting and creating new music, recordings and concerts.

GLOBAL COMMISSION – Outstanding artists are commissioned to write a new work which is both recorded and published.

GLOBAL CURATOR – Artists in our network are given the job selecting artists and contextualising work in theory and in presentation.

(E) Global Sonics is an international label specialized in new, experimental traditional and contemporary music from around the world. The label was established in 2017 as a collaborator to the Norwegian based production company Global Oslo Music, who over the past years has commissioned a number of musical pieces by artists from all over the world, mainly settled in Norway/Europe. To gain a bigger audience, Global Oslo Music wanted to record and publishes its commissioned pieces to a large market worldwide and hence engaged in the collaboration with the new established label Global Sonics. Besides releasing Global Oslo Music’s commissioned pieces, the label has released several recordings by other artists from around the world. Global Sonics’ catalogue is growing and has a number of new releases coming up in 2021 and further.

GLOBAL ABROAD – Residencies, concerts, podcasts, publishing and marketing music abroad in collaboration with partners around the globe.

MUSIC MARKETING MEHOD – Related to the arts, these seminars offer creative and performance artists the opportunity to discuss the challenges they have and are facing within their careers. In collaboration with In Living Colour.