Hvem er vi / Who are we?

Global Oslo Music er en konsertarrangør og produsent. Siden oppstarten i 2008 har vi etablert oss med en profil og virksomhet rundt noen sentrale prioriteringer: Å etablere en kunstnerstyrt musikkscene innen primært sjangerne world, roots, crossover og elektronisk musikk som bygger oppunder og profilerer et bredt spekter av profesjonelle utøvere og komponister av høy kvalitet samt yngre i etableringsfasen med bakgrunn fra hele verden, men som i hovedsak bor og arbeider i Oslo. Dette gjør vi gjennom løpende konsertvirksomhet, Artists in Residence-programmer, festival, bestillingsverk, seminarer, masterklasser og konsulentarbeid. Vi arbeider kontinuerlig for en faglig utvikling som skal styrke og inspirere vårt felt og vårt publikum. Den pågående virksomheten tilbyr:

Club Global, Koèju
Konsert- og clubkveldene – Club Global og Koèjuløper gjennom året. Vi legger vekt på et program av høyt kunstfaglig innhold, i tillegg ønsker vi å bidra til at yngre utøvere i etableringsfasen kan få presentert sin musikk; å initiere møter mellom unge kunstnere som kan generere nye musikalske prosjekter inngår i dette arbeidet. Koèju ble som konsept etablert  i 2010 og gikk samme året inn i Global Oslo Musics struktur. Klubbkonseptet  inviterer profesjonelle utøvere og musikkstudenter til konserter og jamsessions på ulike scener i Oslo samt gjester ulike festivaler i Norge. Koèju besøker fra tid til annen Europas klubbcener og har hatt opphold i Barcelona og er fortiden aktuelle i Krakow.

Global Commission
Global Commission gir bestillingsverkoppdrag til fremragende komponister. Vi ønsker gjennom dette å legge til rette for at nye musikalske møter skal oppstå rundt tematikk vi utarbeider i samarbeid med komponistene og der møter mellom ulike kulturer ofte preger det kunstfaglige innholdet. Oppdragene skal fremme komponistene og deres arbeider til inspirasjon for miljøene vi jobber for og publikum som blir introdusert for nyskapende arbeid.

Global Nights
Festivalen Global Nights ble første gang aviklet i juni 2013 som en større femårsmarkering over tre dager med et utvalg artister som representerte bredden av musikken vi profilerer. Tilbakemeldingene vi fikk var svært positive; et arrangement over flere dager er en fin måte å samle artister og publikum rundt konserter og seminarer, samt skaper gode fasiliteter for kunstnerisk utveksling artister i mellom. Global Nights er etablert som et årlig sommerevent.

Global Residence
I 2011 lanserte vi et årlig Artists in Residence-program. Gjennom dette inviteres artister med lokal forankring til kunstnerisk utveksling med artister utenfra. Gjennom preproduksjon, workshops, innspillinger og konserter gis artistene rom for sammen å produsere og presentere ny musikk, og er samtidig et bidrag til at de involverte kan få et bredere nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Global Career
I 2013 lanserte vi vårt karrieresenter som tilbyr fagseminarer som favner alle ledd av musikkbransjen. Profesjonelle artister eller utøvere i etableringsfasen kan her få innsikt i, og hjelp til å utvikle en karriere som kan bidra til å finne seg en tydelig plass i det profesjonelle musikklivet. Karrieresenteret tilbyr også masterklasser med vekt på inføring i kreative kunstfaglige prosesser, enten det er som komponister, arrangører eller utøvere. Fra 2014 har vi etablert serien Artistforum der publikum tilbys nærmøter med artister gjennom foredrag og workshops. Vi ønsker med dette å skape møterom av høyt kunstfaglig innhold som kan styrke deltakernes utvikling innen skapende og utøvende virksomhet.

Global Curator
Kuratoroppdrag til artister utgjør et kjernepunkt i vår kunstnerstyrte modell. Dette innebærer oppdrag om utarbeiding av kunstfaglig innhold og valg av artister til ulike prosjekter. Kuratoroppdrag vil fremover inkludere oppdrag innenfor all vår virksomhet, fra konserter til seminarer, masterklasser og Artists in Residence.

Global Abroad
Samarbeidspartnere i og utenfor landet vi har opparbeidet oss skal bidra til at artistene gis mulighet til større nedslagsfelt gjennom ulike kunstfaglige prosjekter, flere konserttilbud samt utvidet distribusjon av musikk nasjonalt og internasjonalt. Våre partnere aktuelt er Global Paris Arts (Frankrike), La Butte a tout (Frankrike), Ma Case (Frankrike), Maison des Arts (Tunisia), Horizon Vu (USA/Frankrike) og Moonpuss (USA/Mexico).
…………

Global Oslo Music was established in 2008. Through our concepts Club Global (concerts and clubbing), Artists in Residence, Global Nights festival, Global Commission, Global Curator and Global Career we work to promote and develop the new generation of world, crossover, roots and electronic music. In addition we have embarked on cooperative projects with amongst others Koèju, Den Norske Opera og Ballett, Blå, Nordic Black Theatre and Film fra Sør.
Oslo is ranked as one of the top towns in Europe for concerts per capita and our projects add yet another dimension.

Global Career
From 2013 Global Oslo Music provides musicians guide to music marketing & business set up, and musicians masterclasses -hosted by Global Oslo Music Career Center.