Hvem er vi / Who are we?

VELKOMMEN TIL GLOBAL OSLO MUSIC

Global Oslo Music ble startet i 2008 med formål om å bli en av byens mest levende scener for musikk med røtter til all verdens kulturer. Gjennom clubkvelder og konserter ville vi synliggjøre det globale Oslo gjennom mye av den flotte musikken som skapes og utøves av mennesker fra hele verden, men som i hovedsak bor og arbeider i Oslo. Vi ønsket å etablere et åpent og kreativt miljø for kunstnere som forsker i nye samarbeidsformer, og ut av dette skape nye kunstneriske uttrykk. Vi ønsket også å la samtidens uttrykk bryne seg på gamle tradisjoner. La ny musikk møte eldre musikk.

Til våre arrangementer benytter vi ulike scener over hele byen for å nå ut til et bredt og variert publikum. Av og til inviterer vi med oss artister ut av landet, blant annet til vår egen scene under den årlige musikkfesten 21. juni i Paris.

Vår virksomhet inkluderer:
Global Club – løpende club- konsertvirksomhet
Global @ Deichmanske – konsertserie på biblioteket på Grünerløkka
Global Nights – årlig festival i mai
Tropique Magnifique – club med tropisk musikk
Global Sonics – publiseringsplattform for innspilt musikk, podcasts og streaming av konserter og eventer
Artists in Residence – kunstnere med ulik kulturell bakgrunn møtes over tid for gjensidig faglig utveksling som munner ut i ny musikk, innspillinger og konserter
Bestillingsverkoppdrag – fremragnede kunstnere gis i oppdrag å komponere et verk som urfremrøes og spilles inn for publisering
Fagseminarer – knyttet til kunstfaglige og karrieremessig utfordringer primært rettet mot skapende og utøvende kunstnere

Våre produksjoner holder et høyt kunstfaglig nivå. Vi samarbeider også med artister i etableringsfasen som har behov for drahjelp i en tidlig fase.
Alle våre tiltak har som mål å inspirere, engasjere og utfordre kunstnere vi profilerer og samarbeider med, og å invitere publikum til å oppleve en ny verden
- vår verden.

WELCOME TO GLOBAL OSLO MUSIC

Established in 2008, Global Oslo Music was started with the main vision of becoming Oslo´s most active and current stage arena for live music with roots firmly based in, and reflective of the diverse number of world cultures found in Norway´s capital city and across the globe. Through Club evening events and concerts, Global Oslo Music wished to present and expose it’s audiences to the international music scene, through music which was performed by musicians from around the world, but who primarily live and work in Oslo. Global Oslo Music aimed to establish an open and creative arena for artists who wished to explore new forms of collaboration across all cultural genres, with the desire that this this would, in turn, cultivate new artistic forms. In addition, Global Oslo Music has provided opportunities for new artistic forms to meet and contend with more traditional ones; in other words, providing a platform for new music to meet old music.

Global Oslo Music uses a variety of stages and performance arenas in order to reach a wide and varied audience; and also invite international artists to participate in, amongst other projects, the annual International Music Day held in Paris on 21 June.

Current projects include:
Global Club – Concerts which occur all year round
Global @ Deichmanske – A series of concerts held at the historic library in Grünerløkka Global Nights – An annual festival held in May
Tropique Magnifique – Tropical music club evenings and events
Global Sonics – Record label, podcasts and streaming of concerts and events
Artists in Residence – Artists with unique cultural backgrounds meet over a period of time in order to exchange their artistic knowledge and experiences, thus sculpting and creating new music, recordings and concerts
Commissions – Outstanding artists are commissioned to write a new work which is both recorded and published
Seminars – Directly related to the arts, these seminars offer creative and performance artists the opportunity to discuss the challenges they have and are facing within their careers

Global Oslo Music prides itself on it´s high artistic level, and it´s collaboration with establishing artists who require support in the initial phase of their career. Global Oslo Music productions aim to inspire, engage and challenge the artists they collaborate with, and invite it´s audiences to experience a new world – the Global Oslo Music world.Global Oslo Music is proud to report that it´s productions have aquired critical acclaim from many arts organisations, both nationally and internationally. To name a few, Voss Jazz Festival (Voss, Norway), Folkelarm (a festival showcasing traditional folk music from around the world in Oslo, Norway), Oslo World Music Festival (Oslo, Norway), Olavsfestdagene (St. Olav Festival in Trondheim, Norway) and Ritmo Festival (Budapest, Hungary).

For more information visit our website www.globaloslomusic.com, and please feel free to register your interest via our Facebook page. Here you will have the opportunity to watch live recordings, and to receive updates and the latest news from Global Oslo Music. If you are an artist and wish to collaborate with Global Oslo Music, then please email us: globaloslomusic.com