ÅRSMØTE I GLOBAL OSLO MUSIC 2012

Publisert 21/02/12

gom-logo-1

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GLOBAL OSLO MUSIC 2012

11. mars på Cafeteatret, Hollendergaten 8, kl. 16’00

Sakspapirer fås etter henvendelse på mail til post@globaloslomusic.com

Velkommen!